วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2566  โดยนายวุฒิไกร ผิวขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก และคณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้กอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้ความรู้เรื่อง การลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เพื่อให้ประชาชน เยาวชน ได้รับทราบข้อมูลและการป้องกันอันตรายจากการ

คลอดก่อนกำหนดในพื้นที่ตำบลนายางกลัก ณ (โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม . โรงเรียนวังตาท้าว . โรงเรียนหินฝนวิทยาคม) 

อัพเดทเมื่อ : 21-02-2023 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology