กิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพ (First Aid & Basic Life Support)

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก โดยนาย วุฒิไกร ผิวขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ได้มอบหมายให้ นาย ณรัศม์ แก้วปัญญาศารัศม์

และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยฟื้น

คืนชีพ (First Aid & Basic Life Support) ให้กับ ข้าราชการ พนักงาน และพนักงานจ้าง ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2566

อัพเดทเมื่อ : 14-03-2023 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology