การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่๒

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

อัพเดทเมื่อ : 27-04-2023 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology