โครงสร้างองค์กร
 
ปลัดอบต
 
นายอนันตเดช โชตินอก
เบอร์ติดต่อ065-1054656
ปลัดองการบริหารส่วนตำบลนายางกลัก
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology